Skrátený kurz inštruktorov snoubordingu I. kvalifikačného stupňa (prvý, základný kurz) – 2. časť kurzu inštruktora zjazdového lyžovania III. kvalifikačného stupňa

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na skrátený inštruktorský kurz “Inštruktor snoubordingu I. stupňa“. Kurz, je súčasťou kurzu inštruktor zjazdového lyžovania III. kvalifikačného stupňa, ktorý prebieha podľa platnej akreditácie číslo: 2015-15210/66979:51-30AA udelenej ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 11 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre, je určený pre záujemcov, ktorí si chcú osvojiť základné – praktické (príprava na snehu) a teoretické vedomosti (prednášky a semináre) potrebné pre výučbu začiatočníkov. 

Absolvent kurzu získava najnižšiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EU. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti výučby snoubordingu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu  všetkých vekových kategórií.

Kurz, ktorý je organizovaný v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú prípravu na snehu, teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť teoretický test, metodický výstup v slovenskom a jednom cudzom jazyku a ukážkové jazdy (viď informácie).

Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: Má odbornú spôsobilosť inštruktora II. kvalifikačného stupňa s potvrdenou dvojročnou praxou od získania odbornej spôsobilosti inštruktor II. kvalifikačného stupňa, alebo má úspešne zvládnutý kurz inštruktor zjazdového lyžovania III. kvalifikačného stupňa (1. časť).

Dátum konania: 27.3. – 1.4.2020

Miesto konania: Hotel Liptov, Jasná

Zahájenie kurzu: V piatok 27.3.2020 o 19:00 na hoteli Liptov v Jasnej

Prezentácia: hotel Liptov od 16:00 do 18:00

Podmienky pre účasť na kurze: Kurzu sa môžu zúčastniť iba inštruktori lyžovania II. alebo III. kvalifikačného stupňa. Licencia získaná na tomto kurze bude kurzantovi uznaná až po úspešnom absolvovaní kurzu inštruktora lyžovania III. kvalifikačného stupňa.

Cena:

140,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu špeciálnej časti kurzu za 9 dní, učebné materiály  

55,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipass – 11,- € / 1 deň

125,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie s raňajkami – 25,- € / 1 deň (Prosím berte do úvahy, že izby sú 4 lôžkové)

(večeru je možné si priplatiť za 8,- € / 1 deň)

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 140,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 22.3.2020 ! /

Číslo účtu : SK06 0900 0000 0050 7723 9370

Variabilný symbol : 20200307

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_inštruktor I. stupeň – snoubording“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky. Na kurz sa môžete prihlásiť najneskôr do 22.3.2020!

Ubytovanie:

Hotel Liptov, Jasná

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 4 lôžkových izbách.

Stravovanie:

Raňajky v cene ubytovania (večeru je možné si priplatiť, obedové menu na svahu individuálne).

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli zdarma. 

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť.

Povinná výbava:

 • kompletný snoubordový výstroj
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

27.3.

 • prezentácia na hoteli Liptov od 16.00 do 18.00
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

28.3. – 31.3.  praktická a teoretická výučba ( od 9.00 – 21.00) – základný výcvik 

 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby začiatočníkov – dospelých a detí 
 • video – analýza
 • cudzí jazyk – lyžiarske výrazy (anglicky alebo nemecky) 

1.4. záverečné skúšky 

 • teoretická skúška z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  alebo www.vzdelavanie-ski.sk.  V prípade zrušenia kurzu Vám táto skutočnosť bude oznámená najneskôr 7 dní pred zahájením kurzu. Peniaze Vám budú vrátené späť. 

Za iné finančné straty v dôsledku zrušenia kurzu, alebo Vášho rozhodnutia kurz opustiť, nezodpovedáme!

Odhlásenie z kurzu je možné najneskôr 7 dní do začiatku kurzu.

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk

Prihlásiť sa na kurz