Doškoľovací kurz inštruktorov bežeckého lyžovania I.-III. kvalifikačného stupňa

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na doškoľovací kurz pre inštruktorv bežeckého lyžovania I. – III. kvalifikačného stupňa. Toto doškoľovanie je povinné pre všetkých, ktorým skončila platnosť osvedčenia , resp. platnosť licencie SLA a chcú si platnosť obnoviť na ďalšie 4 roky. 

Dátum konania:  14.12.2019

Miesto konania:  penzión Furkota, Štrbské Pleso, Vysoké Tatrywww.furkota.sk

Zahájenie kurzu: V sobotu 14.12.2019  o 8:30 v penzióne Furkota, (pri železničnej stanici)

Predložiť doklad o zaplatení kurzovného, občiansky preukaz

Prezentácia: penzión Furkota od 8:30 do 8:45

Cena:

40,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu 

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 40,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 11.12.2019 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 20191214

Konštantný symbol: 1311

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_doškolenie inštruktor- bežeckého lyžovania“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky!!!

Prihlášku vyplňte najneskôr do 11.12.2019!

Stravovanie:

Individuálne

Doprava:

Individuálna

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť

Povinná výbava:

 • kompletná lyžiarska bežecká výstroj pre klasickú aj voľnú techniku!!! (lyže, palice, viazanie, topánky)
 • základné potreby pre servis bežeckých lyží
 • športové oblečenie pre bežecké lyžovanie
 • bežecké slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, USB kľúč, doklady

Program kurzu:

14.12.

 • prezentácia v penzióne Furkota od 8:30 do 8:45
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • presun do areálu bežeckého lyžovania
 • praktická a teoretická výučba 9:00 – 12:00 – základný výcvik
 • praktické skúšky – ukážky klasickej a voľnej techniky
 • metodika výučby
 • technické zdokonaľovanie
 • metodika klasickej a voľnej techniky
 • pedagogický výstup
 • video – analýza
 • teoretické prednášky a semináre
 • ukončenie kurzu približne o 19:00

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk .

V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. O vrátenie poplatku je potrebné zažiadať vyplnením žiadosti o vrátenie platby, nájdete tu: http://www.slovak-ski.sk/sla/tlaciva.html . V prípade zrušenia kurzu Vám táto skutočnosť bude oznámená najneskôr 7 dní pred zahájením kurzu.

Za iné finančné straty v dôsledku zrušenia kurzu, alebo Vášho rozhodnutia kurz opustiť, nezodpovedáme!

Odhlásenie z kurzu je možné najneskôr 7 dní do začiatku kurzu.

Registrácia, licencia:

V prípade záujmu o licenciu, či registráciu je možné požiadať o vydanie licencie nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Môžete sa registrovať do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je  potrebné poslať poštou na SLA.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk 

Prihlásiť sa na kurz