Kurz trénera zjazdového lyžovania III. kvalifikačného stupňa – praktická časť

Slovenská lyžiarska asociácia Vás pozýva na praktickú (špeciálnu) časť kurzu trénerov zjazdového lyžovania III. kvalifikačného stupňa. Pre získanie licencie je potrebné absolvovať aj teoretickú časť na univerzite.

Absolvent III. stupňa sa stáva odborníkom v oblasti zjazdového lyžovania, má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu mládeže a športovú prípravu v športe pre všetkých 

Vzdelávanie je organizované v 2 častiach: 

1.časť: jednorazový kurz, ktorý je organizovaný v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú prípravu na snehu, špeciálnu teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť teoretický test, pedagogický výstup a ukážkové jazdy(viď informácie)

2.časť : Fakulty vysokých škôl, v spolupráci s národnými zväzmi, organizujú všeobecnú časť vzdelávania trénerov podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

Termíny:

V Banskej Bystrici: v termínoch ktoré nájdete na stránke fakulty nižšie. Predbežný záujem o II. a III. kvalifikačný stupeň je potrebné nahlásiť.

Všeobecnú časť vzdelávacieho programu Tréner/ inštruktor I., II. a III. kvalifikačného stupňa organizuje Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie o programe a prihlásení a termínoch nájdete tu:

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

V Prešove: v termínoch ktoré nájdete na stránke univerzity nižšie– všeobecná časť I. kvalifikačného stupňa.

Všeobecnú časť vzdelávacieho programu tréner/inštruktor  I. kvalifikačného stupňa organizuje fakulta športu na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. 

Bližšie informácie o programe, prihlásení a termínoch nájdete tu:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar/

Pre získanie vzdelania tréner je povinné absolvovať všeobecnú časť (organizovanú fakultami) a špeciálnu časť (organizovanú SLA)!!!

Fakulty zabezpečujú všeobecné vzdelanie športových odborníkov v súlade so zmluvou o spolupráci so SLA o zabezpečovaní všeobecnej časti vzdelávacích programov trénerov.

Po úspešnom absolvovaní oboch častí kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienkou pre zaradenie uchádzača o vzdelanie je úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie. Má odbornú spôsobilosť tréner II. kvalifikačného stupňa s potvrdenou štvorročnou praxou od získania odbornej spôsobilosti tréner II. kvalifikačného stupňa.

Dátum konania: 27.3. – 5.4.2020

Miesto konania: Hotel Liptov, Jasná

Zahájenie kurzu: V piatok 27.3.2020 o 19:00 na hoteli Liptov v Jasnej

Prezentácia: hotel Liptov od 16.00 do 18.00

Cena:

245,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu špeciálnej časti kurzu za 9 dní, učebné materiály  

99,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipass – 11,- € / 1 deň

225,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie s raňajkami – 25,- € / 1 deň (Prosím berte do úvahy, že izby sú 4 – lôžkové)

(večeru je možné si priplatiť za 8,- € / 1 deň)

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 245,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 22.3.2020 ! /

Číslo účtu : SK06 0900 0000 0050 7723 9370

Variabilný symbol : 20200306

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_tréner III. stupeň – zjazdové lyžovanie“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky. Na kurz sa môžete prihlásiť do 22.3.2020!

Ubytovanie:

Hotel Liptov, Jasná

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 4 – lôžkových izbách.

Stravovanie:

Raňajky v cene ubytovania (večeru je možné si priplatiť, obedové menu na svahu individuálne).

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli zdarma. 

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť.

Povinná výbava:

 • kompletný lyžiarsky výstroj
 • lyže na obrovský slalom aj slalom 
 • vybavenie na slalom – slalomové chrániče
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

27.3.

 • prezentácia na hoteli Liptov od 16.00 do 18.00
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

28.3. – 3.4.  praktická a teoretická výučba (od 9.00 – 21.00) – zdokonaľovací výcvik 

 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby – dospelých a detí 
 • videoanalýza

4.4. – 5.4. záverečné skúšky 

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  alebo www.vzdelavanie-ski.sk.  V prípade zrušenia kurzu Vám táto skutočnosť bude oznámená najneskôr 7 dní pred zahájením kurzu. Peniaze Vám budú vrátené späť. 

Za iné finančné straty v dôsledku zrušenia kurzu, alebo Vášho rozhodnutia kurz opustiť, nezodpovedáme!

Odhlásenie z kurzu je možné najneskôr 7 dní do začiatku kurzu.

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk

Prihlásiť sa na kurz