Kurz tréner zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa – praktická časť

Prihlasovanie ukončené!

Slovenská lyžiarska asociácia Vás pozýva na praktickú (špeciálnu) časť kurzu trénerov zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa. Pre získanie licencie je potrebné absolvovať aj teoretickú časť na univerzite.

Absolvent II. stupňa sa stáva odborníkom v oblasti zjazdového lyžovania, má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu mládeže a športovú prípravu v športe pre všetkých 

Vzdelávanie je organizované v 2 častiach: 

1.časť: jednorazový kurz, ktorý je organizovaný v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú prípravu na snehu, špeciálnu teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť jazdu v obrovskom slalome a slalome, predpísané metodické cvičenia a pedagogický výstup. (viď informácie)

2.časť : Fakulty vysokých škôl, v spolupráci s národnými zväzmi, organizujú všeobecnú časť vzdelávania trénerov podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

Najbližšie termíny vzdelávania trénerov I., II. a III. kvalifikačného stupňa sa budú konať nasledovne:

v termíne 15. – 17.3..2019 sa bude konať vzdelávanie vo všeobecnej časti tréner II. kvalifikačného stupňa sa v Prešove. Bližšie informácie nájdete tu:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar/

v termíne 23. – 24.2.2019 sa bude konať  vzdelávanie vo všeobecnej časti tréner I. kvalifikačného stupňa na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

v marci 2019  sa bude konať vzdelávanie vo všeobecnej časti tréner II. kvalifikačného stupňa na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

bližšie informácie nájdete tu:

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

v termíne do 28.2.2019  je potrebné nahlásiť predbežný záujem o vzdelávanie všeobecnej časti tréner II. a III. kvalifikačného stupňa organizovanom Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave

bližšie informácie nájdete tu:

https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/

Po úspešnom absolvovaní oboch častí kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Môžete sa registrovať do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je  potrebné poslať poštou na SLA.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: vek minimálne 18 rokov (kurzu sa môže zúčastniť aj mladší so súhlasom zákonného zástupcu (rodiča). 

Dátum konania: 22.3. – 31.3.2019

Miesto konania: Hotel Liptov, Jasná

Zahájenie kurzu: V piatok 22.3.2019 o 19:00 na hoteli Liptov

Cena:

200,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu za 8 dní, učebné materiály  

117,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipass – 13,- € / 1 deň (záujem o skipass nahláste do 20.3.2019)

225,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie s raňajkami – 25,- € / 1 deň 

(večeru je možné si priplatiť za 6,- € / 1 deň)

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 200,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 15.3.2019 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 20190304

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_tréner II. stupňa – zjazdové lyžovanie“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky. Prihlásiť sa na kurz do 15.3.2019. V prípade naplnenia kapacity kurzu Vás budeme informovať o Vašom prihlásení.

Ubytovanie:

Hotel Liptov, Jasná

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 4 lôžkových izbách.

Stravovanie:

Raňajky v cene ubytovania (večeru je možné si priplatiť, obedové menu na svahu individuálne).

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli zdarma.

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť

Povinná výbava:

 • kompletná lyžiarska výstroj
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady
 • Komplet pretekárska výstroj pre jazdu v bránach
 • Lyže na obrovský slalom a slalom

Program kurzu:

22.3.

 • prezentácia na hoteli Liptov od 16.00 do 18.00
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

23.3. – 29.3.  praktická a teoretická výučba ( od 9.00 – 21.00) – základný výcvik 

 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby – dospelých a detí 
 • video – analýza

30.3.– 31.3.  záverečné skúšky 

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. 

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk

Prihlásiť sa na kurz