Kurz tréner zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa (základný kurz) – praktická časť

Kurz tréner zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa (základný kurz) – praktická časť

Slovenská lyžiarska asociácia Vás pozýva na praktickú (špeciálnu) časť kurzu trénerov zjazdového lyžovania I. kvalifikačného stupňa. Pre získanie licencie je potrebné absolvovať aj teoretickú časť na univerzite.

Absolvent I. stupňa sa stáva odborníkom v oblasti zjazdového lyžovania, má zodpovedajúce teoretické poznatky, základné praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni športu pre všetkých. 

Vzdelávanie je organizované v 2 častiach: 

1.časť: jednorazový kurz, ktorý je organizovaný v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú prípravu na snehu, špeciálnu teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť teoretický test, pedagogický výstup a ukážkové jazdy(viď informácie)

2.časť : Fakulty vysokých škôl, v spolupráci s národnými zväzmi, organizujú všeobecnú časť vzdelávania trénerov podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

Termíny:

V Banskej Bystrici: v termíne 28. – 29.9.2019 – všeobecná časť I. kvalifikačného stupňa a v októbri – novembri – všeobecná časť II. kvalifikačného stupňa. Predbežný záujem o II. a III. kvalifikačný stupeň je potrebné nahlásiť.

Všeobecnú časť vzdelávacieho programu Tréner/ inštruktor I., II. a III. kvalifikačného stupňa organizuje Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie o programe a prihlásení nájdete tu:

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

 

V Bratislave: v termíne 11. – 13.10.2019 – všeobecná časť I. kvalifikačného stupňa. Všeobecná časť II. kvalifikačného stupňa je predbežne naplánovaná v dvoch častiach 25. – 27.10.2019 a 14. – 15.12.2019 Predbežný záujem o II. a III. kvalifikačný stupeň je potrebné nahlásiť.

Všeobecnú časť vzdelávacieho programu Tréner/ inštruktor I., II. a III. kvalifikačného stupňa organizuje Trénerská akadémia fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.

Bližšie informácie o programe nájdete tu:

https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20192020/

Ak máte záujem o kurz, prihláste sa na email skieducation@slovak-ski.sk. SLA posiela zoznam záujemcov, urobte tak do 5.10.2019. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

V Prešove: v termíne 18. – 20.10.2019 – všeobecná časť I. kvalifikačného stupňa.

Všeobecnú časť vzdelávacieho programu inštruktor I. kvalifikačného stupňa organizuje fakulta športu na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. V prípade záujmu sa nahláste na email skieducation@slovak-ski.sk najneskôr do 8.10.2019. Bližšie informácie o prihlásení Vám zašleme emailom.

 

Pre získanie vzdelania tréner je povinné absolvovať všeobecnú časť (organizovanú fakultami) a špeciálnu časť (organizovanú SLA)!!!

 

Fakulty zabezpečujú všeobecné vzdelanie športových odborníkov v súlade so zmluvou o spolupráci so SLA o zabezpečovaní všeobecnej časti vzdelávacích programov trénerov.

Po úspešnom absolvovaní oboch častí kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Môžete sa registrovať do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je  potrebné poslať poštou na SLA.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: vek minimálne 18 rokov (kurzu sa môže zúčastniť aj mladší so súhlasom zákonného zástupcu (rodiča). Uchádzač má ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie.

Dátum konania: 6. – 15.12.2019

Miesto konania: Hotel Tatrawest, Zuberec

Zahájenie kurzu: V piatok 6.12.2019 o 19:00 na hoteli Tatrawest v Zuberci

Prezentácia: hotel Tatrawest od 16.00 do 18.00

Cena:

300,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu špeciálnej časti kurzu za 9 dní, učebné materiály  

99,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipass – 11,- € / 1 deň

207,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie s raňajkami – 23,- € / 1 deň (Prosím berte do úvahy, že izby sú 2 – 3 lôžkové)

(večeru je možné si priplatiť za 6,- € / 1 deň)

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 300,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 3.12.2019 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 20191202

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_tréner I. stupeň – zjazdové lyžovanie“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky.

Ubytovanie:

Hotel Tatrawest, Zuberec

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 2 – 3 lôžkových izbách.

Stravovanie:

Raňajky v cene ubytovania (večeru je možné si priplatiť, obedové menu na svahu individuálne).

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli zdarma. 

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť.

Povinná výbava:

 • kompletná lyžiarska výstroj
 • lyže na obrovský slalom aj slalom 
 • vybavenie na slalom – slalomové chrániče
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

6.12.

 • prezentácia na hoteli Tatrawest od 16.00 do 18.00
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

7.12. – 13.12.  praktická a teoretická výučba ( od 9.00 – 21.00) – základný výcvik 

 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby – dospelých a detí 
 • video – analýza

14. – 15.12. záverečné skúšky 

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  alebo www.vzdelavanie-ski.sk.  V prípade zrušenia kurzu Vám táto skutočnosť bude oznámená najneskôr 7 dní pred zahájením kurzu. Peniaze Vám budú vrátené späť. 

Za iné finančné straty v dôsledku zrušenia kurzu, alebo Vášho rozhodnutia kurz opustiť, nezodpovedáme!

Odhlásenie z kurzu je možné najneskôr 7 dní do začiatku kurzu.

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk

Prihlásiť sa na kurz