Kurz Rozhodca zjazdového lyžovania a snoubordingu II. kvalifikačního stupňa

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na kurz Rozhodca zjazdového lyžovania a snoubordingu II. kvalifikačného stupňa. 

Absolvent kurzu získava najnižšiu II. rozhodcovskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v Slovenskej Republike.

Absolvent II. kvalifikačného stupňa je špecializovaný odborník v oblasti Rozhodcu zjazdového lyžovania a snoubordingu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich súťaží na úrovni rekreačného športu a vykonávať pomocného rozhodcu na všetkých úrovniach domácich súťaží, rozhodcu na štarte v cieli či hlavného rozhodcu bránkových rozhodcov, pokiaľ národný zväz neustanoví inak. 

Po úspešnom absolvovaní kurzu:

Po úspešnom absolvovaní kurzu získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti

Podmienky účasti: vek minimálne 18 rokov 

Dátum konania: 24.11.2018

Miesto konania: Karpatská 15, 05801 Poprad

Zahájenie kurzu: V sobotu 24.11.2018 o 9:00 

Cena:

10,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahŕňa výučbu, učebné materiály, obed a občerstvenie

Doprava:

Na vlastné náklady 

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 10,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do21.11.2018 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 24112018

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_rozhodca II – zjazdové lyžovanie a  snoubording“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky

Program kurzu:

Časový plán kurzu: 8:30 – (celodenné vzdelávanie)

Vedúci kurzu: Ing. Martin Kupčo 

Časový harmonogram kurzu: 

08.30 – 09.00 Prezentácia (Kupčo)

09.00 –  (celodenné vzdelávanie) Pravidlá zjazdového lyžovania a snoubordingu  (Kupčo)

Storno kurzu:

V prípade, že nebude dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. 

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk