Kurz Inštruktor zjazdového lyžovania II. Kvalifikačného stupňa (prvý, základný kurz)

Prihlasovanie ukončené!

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na nadstavbový inštruktorský kurz “Inštruktor lyžovania II. stupňa“. Kurz, ktorý je zaradený do nového jednotného vzdelávacieho systému v SR a EU je určený pre záujemcov, ktorí si chcú osvojiť základné – praktické (príprava na snehu) a teoretické vedomosti (prednášky a semináre) potrebné pre výučbu pokročilých lyžiarov.

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti a je organizované formou jednorazového kurzu. Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti sa frekventant stáva inštruktorom lyžovania II. kvalifikačného stupňa. 

Absolvent II. stupňa získava inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v šport v rámci krajín EU. Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti výučby zjazdového lyžovania, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného rekreačného športu  mládeže a rekreačného športu dospelých.

Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Môžete sa registrovať do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je  potrebné poslať poštou na SLA.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: vek minimálne 18 rokov (kurzu sa môže zúčastniť aj mladší so súhlasom zákonného zástupcu (rodiča).

Dátum konania: 22.3. – 31.3.2019

Miesto konania: Hotel Liptov, Jasná

Zahájenie kurzu: V piatok 22.3.2019 o 19:00 na hoteli Liptov

Cena:

200,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu za 8 dní, učebné materiály  

117,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipass – 13,- € / 1 deň (záujem o skipass nahláste do 20.3.2019)

225,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie s raňajkami – 25,- € / 1 deň 

(večeru je možné si priplatiť za 6,- € / 1 deň)

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 200,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 15.3.2019 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 20190302

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_inštruktor II. stupňa – zjazdové lyžovanie“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky. Prihlásiť sa na kurz do 15.3.2019. V prípade naplnenia kapacity kurzu Vás budeme informovať o Vašom prihlásení.

Ubytovanie:

Hotel Liptov, Jasná

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 4 lôžkových izbách.

Stravovanie:

Raňajky v cene ubytovania (večeru je možné si priplatiť, obedové menu na svahu individuálne).

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli zdarma.

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť

Povinná výbava:

 • kompletná lyžiarska výstroj
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

22.3.

 • prezentácia na hoteli Liptov od 16.00 do 18.00
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

23.3. – 29.3.  praktická a teoretická výučba ( od 9.00 – 21.00) – základný výcvik 

 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby – dospelých a detí 
 • video – analýza
 • cudzí jazyk – lyžiarske výrazy (anglicky alebo nemecky) 

30. – 31.3. záverečné skúšky 

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. 

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk

Prihlásiť sa na kurz