Kurz inštruktora zjazdového lyžovania II. kvalifikačného stupňa (zdokonaľovací kurz)

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na nadstavbový inštruktorský kurz “Inštruktor lyžovania II. stupňa“. Kurz, ktorý je zaradený do nového jednotného vzdelávacieho systému v SR a EU je určený pre záujemcov, ktorí si chcú osvojiť základné – praktické (príprava na snehu) a teoretické vedomosti (prednášky a semináre) potrebné pre výučbu pokročilých lyžiarov.

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej a špeciálnej časti a je organizované formou jednorazového kurzu. Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti sa frekventant stáva inštruktorom lyžovania II. kvalifikačného stupňa. 

Absolvent II. stupňa získava inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EU. Absolvent II. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti výučby zjazdového lyžovania, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni výkonnostného rekreačného športu mládeže a rekreačného športu dospelých.

Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienkou pre zaradenie uchádzača o vzdelanie je úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie, vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie. Má odbornú spôsobilosť inštruktora I. kvalifikačného stupňa s potvrdenou jednoročnou praxou od získania odbornej spôsobilosti inštruktor I. kvalifikačného stupňa.

Dátum konania: 27.3. – 5.4.2020

Miesto konania: Hotel Liptov, Jasná

Zahájenie kurzu: V piatok 27.3.2020 o 19:00 na hoteli Liptov v Jasnej

Cena:

245,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu za 9 dní, učebné materiály  

99,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipass – 11,- € / 1 deň

225,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie s raňajkami – 25,- € / 1 deň 

(večeru je možné si priplatiť za 8,- € / 1 deň)

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 245,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 22.3.2020 ! /

Číslo účtu : SK06 0900 0000 0050 7723 9370

Variabilný symbol : 20200304

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_inštruktor II. stupňa – zjazdové lyžovanie“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky. Na kurz sa môžete prihlásiť do 22.3.2020. V prípade naplnenia kapacity kurzu Vás budeme informovať o Vašom prihlásení.

Ubytovanie:

Hotel Liptov, Jasná

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 4 lôžkových izbách.

Stravovanie:

Raňajky v cene ubytovania (večeru je možné si priplatiť, obedové menu na svahu individuálne).

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli zdarma.

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť

Povinná výbava:

 • kompletný lyžiarsky výstroj
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

27.3.

 • prezentácia na hoteli Liptov od 16.00 do 18.00
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

28.3. – 3.4.  praktická a teoretická výučba ( od 9.00 – 21.00) – zdokonaľovací výcvik 

 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby – dospelých a detí 
 • videoanalýza
 • cudzí jazyk – lyžiarske výrazy (anglicky alebo nemecky) 

4. – 5.4. záverečné skúšky 

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. 

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk

Prihlásiť sa na kurz