Kurz Inštruktor snoubordingu I. kvalifikačného stupňa

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na základný inštruktorský kurz “Inštruktor snoubordingu I. stupňa“. Kurz, ktorý je zaradený do nového jednotného vzdelávacieho systému v SR a EU  je určený pre záujemcov, ktorí si chcú osvojiť základné – praktické (príprava na snehu) a teoretické vedomosti (prednášky a semináre) potrebné pre výučbu začiatočníkov.

Vzdelávanie pozostáva zo všeobecnej (35 vyučovacích hodín) a špeciálnej časti (65 vyučovacích hodín) a je organizované formou jednorazového kurzu. Po úspešnom zvládnutí záverečných skúšok zo športovej špecializácie (teoretická a praktická časť), záverečných skúšok zo všeobecnej časti sa frekventant stáva inštruktorom snoubordingu I. kvalifikačného stupňa. 

Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Registrovať sa do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je  potrebné poslať poštou na SLA.

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: vek minimálne 18 rokov (kurzu sa môže zúčastniť aj mladší so súhlasom zákonného zástupcu (rodiča). Preukaz bude vydaný po dovŕšení 18 rokov.

Dátum konania: 7. – 16.12.2018

Miesto konania: Štrbské pleso, hotel Rysy

Zahájenie kurzu: V piatok 7.12.2018 o 19:00 na hoteli Štrba

Cena:

180,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu za 8 dní, učebné materiály  

72,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipas – 9,- € / 1 deň

225,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie s polpenziou – 25,- € / 1 deň    

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 180,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 1.12.2018 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 20181201

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: 1321

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_inštruktor – zjazdové lyžovanie alebo snoubording“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky

Ubytovanie:

Hotel Rysy (http://hotelrysy.sk/) 

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 4 lôžkových izbách.

Stravovanie:

Polpenzia je v cene ubytovania, obedové menu na svahu individuálne.

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli zdarma.

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť

Povinná výbava:

 • kompletná SNB výstroj
 • SNB oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

7.12.

 • prezentácia na hoteli Štrba od 16.00 do 18.00
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

8.12. – 14.12.  praktická a teoretická výučba ( od 9.00 – 21.00) – základný výcvik 

 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby začiatočníkov – dospelých a detí 
 • video – analýza
 • cudzí jazyk – lyžiarske výrazy (anglicky alebo nemecky) + základy ruského jazyka
 • malá seminárna práca

14.12. – 15.12.  záverečné skúšky 

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. 

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: Skieducation@slovak-ski.sk