Kurz Inštruktor snoubordingu I. kvalifikačného stupňa (prvý, základný kurz) – praktická časť

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na základný inštruktorský kurz “Inštruktor snoubordingu I. stupňa“. Kurz, ktorý prebieha podľa platnej akreditácie číslo: 2015-15210/66979:51-30AA udelenej ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa § 11 ods. 5 zákona č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre, je určený pre záujemcov, ktorí si chcú osvojiť základné – praktické (príprava na snehu) a teoretické vedomosti (prednášky a semináre) potrebné pre výučbu začiatočníkov. 

Absolvent kurzu získava najnižšiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v športe v rámci krajín EU. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti výučby snoubordingu, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu  všetkých vekových kategórií.

Kurz, ktorý je organizovaný v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú prípravu na snehu, teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť teoretický test, metodický výstup v slovenskom a jednom cudzom jazyku a ukážkové jazdy(viď informácie)

Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Môžete sa registrovať do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je  potrebné poslať poštou na SLA.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: vek minimálne 18 rokov (kurzu sa môže zúčastniť aj mladší so súhlasom zákonného zástupcu). Uchádzač má ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie.

Dátum konania: 6. – 15.12.2019

Miesto konania: Hotel Tatrawest, Zuberec

Zahájenie kurzu: V piatok 6.12.2019 o 19:00 na hoteli Tatrawest v Zuberci

Prezentácia: hotel Tatrawest od 16.00 do 18.00

Cena:

300,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu špeciálnej časti kurzu za 9 dní, učebné materiály  

99,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipass – 11,- € / 1 deň

207,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie s raňajkami – 23,- € / 1 deň (Prosím berte do úvahy, že izby sú 2 – 3 lôžkové)

(večeru je možné si priplatiť za 6,- € / 1 deň)

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 300,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 3.12.2019 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 20191203

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_inštruktor I. stupeň – snoubording“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky.

Ubytovanie:

Hotel Tatrawest, Zuberec

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 2 – 3 lôžkových izbách.

Stravovanie:

Raňajky v cene ubytovania (večeru je možné si priplatiť, obedové menu na svahu individuálne).

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli zdarma. 

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť.

Povinná výbava:

 • kompletná snoubordová výstroj
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

6.12.

 • prezentácia na hoteli Tatrawest od 16.00 do 18.00
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

7.12. – 13.12.  praktická a teoretická výučba ( od 9.00 – 21.00) – základný výcvik 

 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby začiatočníkov – dospelých a detí 
 • video – analýza
 • cudzí jazyk – lyžiarske výrazy (anglicky alebo nemecky) 

14. – 15.12. záverečné skúšky 

 • teoretická skúška z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  alebo www.vzdelavanie-ski.sk.  V prípade zrušenia kurzu Vám táto skutočnosť bude oznámená najneskôr 7 dní pred zahájením kurzu. Peniaze Vám budú vrátené späť. 

Za iné finančné straty v dôsledku zrušenia kurzu, alebo Vášho rozhodnutia kurz opustiť, nezodpovedáme!

Odhlásenie z kurzu je možné najneskôr 7 dní do začiatku kurzu.

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk

Prihlásiť sa na kurz