Kurz inštruktor bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa (základný kurz) – praktická časť

Slovenská lyžiarska asociácia Vás pozýva na praktickú (špeciálnu) časť kurzu inštruktor bežeckého lyžovania I. kvalifikačného stupňa. Pre získanie licencie je potrebné absolvovať aj teoretickú časť na univerzite.

Absolvent kurzu získava najnižšiu inštruktorskú kvalifikáciu v systéme vzdelávania odborníkov v šport v rámci krajín EU. Absolvent I. stupňa je špecializovaný odborník v oblasti výučby bežeckého lyžovania, ktorý má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť športovú prípravu na úrovni rekreačného športu  všetkých vekových kategórií.

Vzdelávanie je organizované v 2 častiach: 

1.časť: jednorazový kurz, ktorý je organizovaný v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú prípravu na snehu, špeciálnu teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť teoretický test, pedagogický výstup a ukážkové jazdy(viď informácie) a vypracovať záverečnú prácu

2.časť : Fakulty vysokých škôl, v spolupráci s národnými zväzmi, organizujú všeobecnú časť vzdelávania trénerov podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

Termíny:

V Banskej Bystrici: v termínoch ktoré nájdete na stránke fakulty nižšie. Predbežný záujem o II. a III. kvalifikačný stupeň je potrebné nahlásiť.

Všeobecnú časť vzdelávacieho programu Tréner/ inštruktor I., II. a III. kvalifikačného stupňa organizuje Trénerské vzdelávacie centrum Katedry telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Bližšie informácie o programe a prihlásení a termínoch nájdete tu:

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

V Prešove: v termínoch ktoré nájdete na stránke univerzity nižšie– všeobecná časť I. kvalifikačného stupňa.

Všeobecnú časť vzdelávacieho programu tréner/inštruktor  I. kvalifikačného stupňa organizuje fakulta športu na pôde Prešovskej univerzity v Prešove. 

Bližšie informácie o programe, prihlásení a termínoch nájdete tu:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar/

Pre získanie vzdelania inštruktor je povinné absolvovať všeobecnú časť (organizovanú fakultami) a špeciálnu časť (organizovanú SLA)!!!

Fakulty zabezpečujú všeobecné vzdelanie športových odborníkov v súlade so zmluvou o spolupráci so SLA o zabezpečovaní všeobecnej časti vzdelávacích programov trénerov.

Po úspešnom absolvovaní oboch častí kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Môžete sa registrovať do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je  potrebné poslať poštou na SLA.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: vek minimálne 18 rokov (kurzu sa môže zúčastniť aj mladší so súhlasom zákonného zástupcu (rodiča). Uchádzač má ukončené stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie!!!

Dátum konania: 12. – 15.12.2019

Miesto konania: Penzión Furkota, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry

Zahájenie kurzu: Vo štvrtok 12.12.2019 o 9:00 v Penzióne Furkota (pri železničnej stanici)

Prezentácia: Penzión Furkota, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry (občiansky preukaz, doklad o zaplatení kurzovného)

Cena:

200,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu špeciálnej časti kurzu za 4 dni, učebné materiály  

54,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie v štandardných izbách s WC počas kurzu 18,- €/noc 

(je možné si priplatiť polpenziu 10,- € / 1 deň, alebo plnú penziu 15,- €/deň)

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 200,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 9.12.2019 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 20191211

Konštantný symbol: 1311

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_inštruktor I. stupeň – bežecké lyžovanie“

* Žiadame účastníkov kurzu aby pri úhrade kurzovného vyplnili všetky náležitosti správne. Nesprávne uhradený poplatok nebude akceptovaný a účastník nebude prihlásený na kurz.

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky.

Ubytovanie:

Penzión Furkota, Štrbské Pleso

(www.furkota.sk). Nachádza sa pri železničnej stanici v centre Štrbského Plesa vo Vysokých Tatrách.

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. 

Stravovanie:

Podľa osobného výberu – plná penzia, pol penzia alebo individuálne/ uviesť Váš výber pri prezentácii. Záujem o stravovanie prosím nahláste v prihláške.

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri penzióne zdarma (za penziónom). 

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť.

Povinná výbava:

 • kompletná lyžiarska bežecká výstroj pre klasickú aj voľnú techniku!!! (lyže, palice, viazanie, topánky)
 • základné potreby pre servis bežeckých lyží
 • športové oblečenie pre bežecké lyžovanie
 • športové oblečenie pre atletický beh v teréne
 • bežecké slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, USB kľúč, doklady
 • odporúčame notebook alebo tablet (k vypracovaniu záverečnej práce „ Vedenie tréningovej jednotky“ v rozsahu 5 až 10 strán)

Program kurzu:

12.12.

 • prezentácia v penzióne Furkota od 9:00 do 9:30
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

12.12. – 15.12.  praktická a teoretická výučba ( od 8:30 – 21.00) – základný výcvik 

 • metodika výučby (základný, zdokonaľovací kurz)
 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodika klasickej a voľnej techniky
 • video – analýza
 • teoretické prednášky a semináre zo špeciálnej časrti
 • servis lyží a voskovanie

15.12. záverečné skúšky 

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky klasickej a voľnej techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  alebo www.vzdelavanie-ski.sk.  V prípade zrušenia kurzu Vám táto skutočnosť bude oznámená najneskôr 7 dní pred zahájením kurzu. Peniaze Vám budú vrátené späť. 

Za iné finančné straty v dôsledku zrušenia kurzu, alebo Vášho rozhodnutia kurz opustiť, nezodpovedáme!

Odhlásenie z kurzu je možné najneskôr 7 dní do začiatku kurzu.

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk

Prihlásiť sa na kurz