Kurz inštruktor akrobatického lyžovania I. kvalifikačného stupňa (základný kurz) – praktická časť

Slovenská lyžiarska asociácia Vás pozýva na praktickú (špeciálnu) časť kurzu inštruktorov akrobatického lyžovania I. kvalifikačného stupňa. Pre získanie licencie je potrebné absolvovať aj teoretickú časť na univerzite.

Absolvent I. stupňa sa stáva odborníkom v oblasti akrobatického lyžovania, má zodpovedajúce teoretické poznatky, základné praktické skúsenosti a trénerské zručnosti, ktoré mu umožňujú asistovať pri vedení športovej prípravy na úrovni športu pre všetkých 

Vzdelávanie je organizované v 2 častiach: 

1.časť: jednorazový kurz, ktorý je organizovaný v lyžiarskom stredisku a obsahuje praktickú prípravu na snehu, špeciálnu teoretickú prípravu formou prednášok a seminárov. Frekventant musí zvládnuť jazdu v snowparku a  predpísané metodické cvičenia a pedagogický výstup. (viď informácie)

2.časť : Fakulty vysokých škôl, v spolupráci s národnými zväzmi, organizujú všeobecnú časť vzdelávania trénerov a inštruktorov podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe.

Najbližšie termíny vzdelávania všeobecnej časti I. a II. kvalifikačného stupňa sa budú konať v nasledovných termínoch:

v termíne 15. – 17.3..2019 sa bude konať vzdelávanie vo všeobecnej časti tréner II. kvalifikačného stupňa sa v Prešove. Bližšie informácie nájdete tu:

https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vseobecne-informacie/verejnost/vzdelavanievsporte/kalendar/

v termíne 23. – 24.3.2019 sa bude konať  vzdelávanie vo všeobecnej časti I. kvalifikačného stupňa na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

v marci 2019  sa bude konať vzdelávanie vo všeobecnej časti tréner II. kvalifikačného stupňa na Filozofickej fakulte UMB v Banskej Bystrici

bližšie informácie nájdete tu:

https://www.ff.umb.sk/katedry/katedra-telesnej-vychovy-a-sportu/trenerske-vzdelavacie-centrum/aktualne-skolenia/

v termíne do 22.3.2019  je potrebné nahlásiť predbežný záujem o vzdelávanie všeobecnej časti I. kvalifikačného stupňa organizovanom Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave

v termíne do 30.06.2019  je potrebné nahlásiť predbežný záujem o vzdelávanie všeobecnej časti tréner II. a III. kvalifikačného stupňa organizovanom Trénerskou akadémiou FTVŠ UK v Bratislave

bližšie informácie nájdete tu:

https://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/

Po úspešnom absolvovaní oboch častí kurzu je možné požiadať o vydanie licencie inštruktora nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Môžete sa registrovať do SLA (ak už nie ste členom), resp. obnoviť si členstvo v SLA, cez REGISTRAČNÝ ONLINE FORMULÁR na stránke http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html, originál podpísanú prihlášku, ktorá príde do mailu, s dokladom o uhradení členského poplatku (25,- € na 4 roky) je  potrebné poslať poštou na SLA.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Podmienky prijatia: vek minimálne 18 rokov (kurzu sa môže zúčastniť aj mladší so súhlasom zákonného zástupcu (rodiča). 

Dátum konania: 28.3. – 31.3.2019

Miesto konania: Liptovský Ján, výučba bude prebiehať v malom snowparku v lyžiarskom stredisku Jasná

Zahájenie kurzu: Vo štvrtok 28.3.2019 o 08:00 v Lipt. Jáne (ubytovanie……)

Cena:

180,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu za 8 dní, učebné materiály  

52,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipass – 13,- € / 1 deň

39,- €           platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje ubytovanie bez stravy – 13,- € / 1 deň 

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 180,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 25.3.2019 ! /

Číslo účtu : SK62 0900 0000 0051 4059 0711

Variabilný symbol : 20190309

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_tréner I. stupňa – freeski“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky

Ubytovanie:

Liptovský Ján – Starojánska 52, 032 03 Liptovský Ján

Na hoteli budú prebiehať poobedňajšie prednášky a semináre. Prednášky a semináre budú prebiehať vo večerných hodinách, odporúčame ubytovať sa na hoteli. 

Ubytovanie Vám zabezpečí SLA – stačí uviesť v prihláške, že mate záujem o ubytovanie. Prosíme účastníkov kurzu aby v takom prípade rátali s ubytovaním na 4 lôžkových izbách.

Stravovanie:

Individuálne

Doprava:

Individuálna, parkovanie pri hoteli zdarma.

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť

Povinná výbava:

 • kompletná lyžiarska výstroj – freestyle-ová (twin-tip lyže)
 • prilba
 • lyžiarske oblečenie
 • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
 • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

28.3.

 • prezentácia na Liptovský Ján – Starojánska 52, 032 03 Liptovský Ján
 • výučba bude prebiehať v malom snowparku v lyžiarskom stredisku Jasná
 • zahájenie kurzu
 • rozdelenie do skupín
 • rozdelenie učebných materiálov
 • program

29.3. – 31.3.  praktická a teoretická výučba ( od 9.00 – 21.00) – základný výcvik 

 • technické zdokonaľovanie účastníkov , nácvik ukážok techniky
 • metodický postup výučby – dospelých a detí 
 • video – analýza

31.3.  záverečné skúšky 

 • teoretické skúšky z prednášok
 • praktické skúšky – ukážky techniky
 • pedagogický výstup 
 • ukončenie kurzu (približne o 15.00 hod)

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. 

Bližšie informácie o kurze:

Registrácia a prvé stretnutie je ráno od 8:00-9:30 na oficialnom ubytovaní. O 10:30 sa začína kurz, na kopci.

V prípade potreby, kontaktujte prosím vedúceho kurzu Mgr. Tomáša Murgáča: freestyle@slovak-ski.sk , tel.: 0917 713 045

Alebo

manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk

Prihlásiť sa na kurz