KONTAKT


SEKCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ASOCIÁCIE


Mgr.Kristína Saalová – manažér pre vzdelávanie 

E-mail:  skieducation@slovak-ski.sk

Telefónny kontakt: +421 915 896 718

Bankový účet komisie vzdelávania SLA: SK06 0900 0000 0050 7723 9370


SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA / SLOVAK SKI ASSOCIATION


Generálny sekretariát (korešpondenčná adresa):
Karpatská 15                
058 01 POPRAD 

Detašované pracovisko:
Dolná 152/19
974 01 BANSKÁ BYSTRICA