KONTAKT


SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA / SLOVAK SKI ASSOCIATION

Generálny sekretariát (korešpondenčná adresa):
Karpatská 15                
058 01 POPRAD 

E-mail:  vzdelavanie@slovakski.org