Kontakt

SEKCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ASOCIÁCIE
Mgr.Kristína Saalová – manažér pre vzdelávanie 

otázky a žiadosti posielať na:  skieducation@slovak-ski.sk  tel.: +421 915 896 718
bankové spojenie komisie vzdelávania: SK0609000000005077239370


SLOVENSKÁ LYŽIARSKA ASOCIÁCIA / SLOVAK SKI ASSOCIATION
Karpatská 15 (generálny sekretariát)                  
058 01 POPRAD    
Dolná 152/19 (detašované pracovisko)
974 01 B.BYSTRICA           

Korešpondenčná adresa (pre zasielanie poštovej korešpondencie)     
Slovenská lyžiarska asociácia, Karpatská 15, 058 01 Poprad