Doškoľovací kurz trénerov zjazdového lyžovania I.-III. kvalifikačného stupňa

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na doškoľovací kurz pre trénerov zjazdového lyžovania I. – III. kvalifikačného stupňa. Toto doškoľovanie je povinné pre všetkých, ktorým skončila platnosť osvedčenia, resp. platnosť licencie SLA a chcú si platnosť obnoviť na ďalšie 4 roky. 

Dátum konania:  4.4.2020

Miesto konania:  Jasná, Hotel Liptov

Zahájenie kurzu: V sobotu 4.4.2020 o 9:00 na hoteli Liptov v Jasnej

Prezentácia: Hotel Liptov od 8:00 do 8:30

Cena:

45,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu 

15,- €            platba na mieste pri prezentácii

Cena zahrňuje skipass  na 1 deň

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 45,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 1.4.2020 ! /

Číslo účtu : SK06 0900 0000 0050 7723 9370

Variabilný symbol : 20200312

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_doškolenie tréner- zjazdového lyžovania“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky.

V prípade záujmu o skipass prihlášku vyplňte najneskôr do 1.4.2020!

Doprava:

Individuálna

Poistenie:

Pre prípad choroby alebo zranenia musí byť každý účastník poistený, alebo sa na kurz pripoistiť.

Povinná výbava:

  • kompletný lyžiarsky výstroj
  • lyžiarske oblečenie
  • lyžiarske a slnečné okuliare, rukavice
  • poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

4.4.

  • prezentácia na hoteli Liptov od 8:00 do 9:00
  • zahájenie kurzu
  • rozdelenie do skupín
  • praktická výučba 9:00 – 15:00
  • teoretická výučba 16:00 – 18:00
  • ukončenie kurzu 18:30

Storno kurzu:

V prípade, že nebudú vhodné snehové podmienky alebo dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť do iného strediska alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk .

V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. O vrátenie poplatku je potrebné zažiadať vyplnením žiadosti o vrátenie platby, nájdete tu: http://www.slovak-ski.sk/sla/tlaciva.html . V prípade zrušenia kurzu Vám táto skutočnosť bude oznámená najneskôr 7 dní pred zahájením kurzu.

Za iné finančné straty v dôsledku zrušenia kurzu, alebo Vášho rozhodnutia kurz opustiť, nezodpovedáme!

Odhlásenie z kurzu je možné najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu.

Registrácia, licencia:

V prípade záujmu o licenciu, či registráciu je možné požiadať o vydanie licencie nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – inštruktora alebo trénera, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Upozornenie: Licencia inštruktora alebo trénera nie je totožná s členským preukazom SLA.

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: skieducation@slovak-ski.sk 

Prihlásiť sa na kurz