Doškoľovací kurz rozhodcov zjazdového lyžovania a snoubordingu I. – II. kvalifikačného stupňa​

Slovenská lyžiarska asociácia (SLA) Vás pozýva na doškoľovací kurz pre rozhodcov zjazdového lyžovania a snoubordingu I. a II. kvalifikačného stupňa. Toto doškoľovanie je povinné pre všetkých, ktorým skončila platnosť licencie, resp. platnosť preukazu SLA a chcú si licenciu obnoviť na ďalšie 4 roky. Po úspešnom absolvovaní kurzu je možné požiadať o vydanie licencie nasledovne:

Zaslať „Žiadosť o pridelenie licencie“ – rozhodcu, poplatok za vydanie licencie je 5€. Žiadosť nájdete na http://www.slovak-ski.sk/sla/registracie.html. Následne vám bude vydaná licencia s príslušným kvalifikačným stupňom.

Dátum konania: 23.11.2019

Miesto konania: Liptovský Mikuláš

Zahájenie kurzu: V sobotu 23.11.2019 o 9:00 

Cena:

10,- €           platba na účet SLA !!!

Cena zahrňuje praktickú a teoretickú výučbu, občerstvenie

Informácie ako zaplatiť kurz:

Kurzovné 10,- € zaplaťte na účet SLA !!!  / najneskôr do 20.11.2019 ! /

Číslo účtu : SK06 0900 0000 0050 7723 9370

Variabilný symbol : 20191123

Konštantný symbol: 0308

Informácia pre príjemcu: „Meno a priezvisko kurzanta, kurzovné_“doškolenie rozhodca– zjazdového lyžovania a snoubordingu“

Informácie ako sa prihlásiť na kurz:

Vyplnenú prihlášku odošlite priamo z webstránky

Doprava:

Na vlastné náklady

Povinná výbava:

poznámkový zošit, písacie potreby, doklady

Program kurzu:

Časový plán kurzu: 8:30 – (celodenné vzdelávanie)

Vedúci kurzu: Ing. Martin Kupčo 

Časový harmonogram kurzu: 

08.30 – 09.00 Prezentácia (Kupčo)

09.00 –  (celodenné vzdelávanie) Pravidlá zjazdového lyžovania a snoubordingu  (Kupčo)

Storno kurzu:

V prípade, že nebude dostatočný počet záujemcov vyhradzujeme si právo kurz presunúť na iné miesto konania alebo na iný termín. Záväzne prihlásených o tom budeme informovať e-mailom alebo na stránke www.slovak-ski.sk  V prípade zrušenia kurzu Vám budú peniaze vrátené späť. Za iné finančné straty v dôsledku zrušenia kurzu nezodpovedáme.

V prípade odhlásenia sa menej ako 5 dní do termínu konania kurzu, poplatok za kurz nevraciame.

Bližšie informácie o kurze:

Kontaktujte prosím manažérku vzdelávania Mgr. Kristínu Saalovú: Skieducation@slovak-ski.sk

 

Prihlásiť sa na kurz